LESARSKA ŠOLA MARIBOR

Višja strokovna šola

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

ZVSI v svojem 15. členu opredeljuje sestavo in naloge Komisije za zagotavljanje kakovosti na višji strokovni šoli:
 
15. člen
(komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti)
 
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest članov, in sicer:

    – pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter
    – dva študenta.
Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:
    – ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
    – vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
    – načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
    – sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
    – spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
    – na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
    – pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.

Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.
Predavateljski zbor je imenoval sedem članov komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Predsednica komisije je predavateljica Andreja Peserl, mag.
Predavatelji - člani komisije so:
Cvetka Hojnik, Metoda Vranjek, Marjan Prelog, Samo Steblovnik

Študenta – člana komisije sta: Jure Matjašič in Marko Šnajder..

Komisija bo prevzela institucionalizacijo in načrtovanje postopkov spremljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli, skrbela za ustrezno poročanje o ugotovitvah in predlagala izboljšave in spremembe.

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani.
Odločitev lahko prekličete.